Son SUT değişiklikleri sonrasında eczanelerdeki uygulamalara ilişkin açıklama
TEİS’in, Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan son değişikliklerin ardından uygulamada ortaya çıkan bazı tereddütleri gidermek için bir çalışma yaptı
11 Haziran 2024 - 23:23

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS), SUT değişiklikleri sonrasındaki eczanelerde uygulama sırasında yaşanan tereddütler hakkında sendikanın Kamu Kurumları Komisyonu'nca hazırlanan bilgilendirme notunu paylaştı

TEİS’in duyurusu şöyle;

SUT'ta Yapılan Son Değişiklikler Hakkında Bilgilendirme

Değerli Meslektaşlarımız,

09.05.2024 ve 18.05.2024 tarihlerinde yayımlanarak yürürlüğe giren Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) değişiklikleri sonrasında eczanelerimizde en çok karşılaşılan durumlarla ilgili uygulamalarda bazı tereddütler oluşmuştur. Bahse konu değişikliklere ve tereddütlere dair Sendikamız Kamu Kurumları Komisyonu'nca hazırlanan bilgilendirme notu aşağıdadır. / TEİS

4.1.1.8 maddesinde yapılan değişiklik ile SUT’un 4.2.13.1, 4.2.13.2, 4.2.15.B, 4.2.15.C, 4.2.15.Ç, 4.2.15.D-1, 4.2.15.D-2, 4.2.15.E, 4.2.15.F, 4.2.20 ve 4.2.38 maddelerinde yer alan ve sağlık raporuna istinaden iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilebilen ilaçların, SUT’ta yer alan genel ve özel hükümler saklı kalmak kaydıyla sağlık raporuna istinaden Sağlık Bakanlığınca aile hekimliği sözleşmesi yapılan veya yetkilendirilen hekimlerce de reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca ödenmesi sağlanmıştır. Bu değişikliğe ilişkin Medula sisteminde gerekli düzenlemeler yapılmış olup aile hekimliği sertifikalı hekimlerce düzenlenen reçeteler karşılanabilmektedir. Ancak sistemde yalnızca sertifikalı hekimler şeklinde düzenleme yapıldığından Aile sağlığı merkezlerinde görev yapan aile hekimi uzman hekimleri tarafından düzenlenen reçetelerin Medula sisteminde kayıt edilemediği ile ilgili tereddüt yaşanmaktadır. Bu hekimlerin de Medula sisteminde sertifika bilgileri tanımlı olup kayıt edilemeyen reçetelerde, reçete giriş ekranında sertifika bölümünden aile hekimliği seçilerek reçetenin karşılanması gerekmektedir.

4.1.4.4.e maddesinde yapılan değişiklik ile bir ilacın ülkemizdeki ruhsatlı endikasyonlarına yeni bir endikasyon eklendiğinde, yürürlükte olan Sosyal Güvenlik Kurumu “İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği” ve “Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği” kapsamında yapılmış başvurunun sonucuna istinaden yapılan SUT düzenlemesi çerçevesinde kullanılması halinde bedeli karşılanmakta iken artık “İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği” ve “Alternatif Geri Ödeme Yönetmeliği” kapsamında yapılmış başvuru tarihinden itibaren başvuru değerlendirilip sonuçlandırılıncaya kadar ilacın Kısa Ürün Bilgisi (KÜB) endikasyonuna ilave edilen endikasyonda, Sağlık Bakanlığı'nca şahıs bazında endikasyon dışı kullanım onayı olması halinde bedeli karşılanabilmektedir. Daha önceden başvurunun sonuçlanmasından ardından yeniden SUT değişikliği gerekmekte iken, artık SUT değişikliğine gerek olmaksızın ve başvuru sürecinde de endikasyon dışı kullanım izni ile karşılanması mümkün olmuştur.

4.1.4.5.a maddesinde yapılan değişiklik ile ‘İlk defa reçete edilecek ilaçlar raporlu olsa dahi kullanım dozuna göre, bir ayı geçmeyecek sürelerde ödenir.’ cümlesinin sonuna ‘Reçeteye yazılan ilacın miktarı, ambalaj boyutu dikkate alınarak toplamda 4 haftalık doza yetecek miktarda ise bu dozlar da bir aylık doz olarak kabul edilir.’ ifadesi eklenerek ilaç karşılanmasında gün kısıtlamasına gidilmiştir. Ancak üyelerimizden gelen geri dönüşlerde düzenli olarak ilaç kullanan hastalarda 28 tabletlik ilaçların 3 kutu mu yoksa 4 kutu şeklinde mi karşılanacağı hususunda tereddüt oluştuğu anlaşılmaktadır. Yapılan bu düzenleme yalnızca ilk defa reçete edilecek ilaçlar geçerli olup düzenli olarak kullanan hastalarda 4 kutu verilmeye devam edilmesi hiçbir problem oluşturmamaktadır. Ayrıca değişikliğe ilişkin Medula Eczane sisteminde gerekli düzenlemeler yapılmış olup, kutu adetlerini manuel olarak takip etmeye ve kutu adedini düşürmeye gerek yoktur.

4.1.6.1 maddesinde yapılan değişiklik ile ‘SUT’ta yer alan genel ve özel hükümler ve süreler saklı kalmak kaydıyla; EK-4/D Listesinde yer alan ilaçların SUT hükümlerine göre rapor düzenleyebilen uzmanlık dallarındaki branş hekimlerince en fazla 1 yıllık kullanım dozunda reçete edilmesi ve bu reçeteye istinaden söz konusu ilaçların reçete süresi boyunca en fazla üçer aylık dozda sözleşmeli eczanelerden temin edilmesi halinde Kurumca bedelleri ödenir. Bu uygulamadan; renkli reçeteli ilaçlar, endikasyon dışı kullanım onayı ile kullanılan ilaçlar, yurt dışından temin edilen ilaçlar ve 4.2.1, 4.2.10, 4.2.14 maddelerinde yer alan ilaçlar ile Kurumca belirlenecek ilaçlar hariç tutulur.’ ibaresi eklenerek raporlu ilaçların 1 yıllık kullanım miktarına kadar reçete edilebilmesi sağlanmıştır. Bu madde ile ilgili 1 yıllık reçetenin yalnızca raporu düzenleyen hekim tarafından mı düzenlenebileceği ya da raporla reçetenin uyumlu tarihli olması mı gerektiği gibi tereddütler yaşandığı görülmektedir. Burada yetki yalnızca o ilaca SUT hükümlerine göre rapor düzenleyebilen hekimlere verilmiş olup bunun haricinde bir kısıtlama getirilmemiştir. Yani ilgili ilaca rapor düzenleme yetkesine sahip herhangi bir hekim reçeteyi düzenleyebilecek olup; reçete tarihinin rapor tarihiyle uyumlu olup olmaması şartı da aranmayacaktır. 3 aylık periyotlarda reçetenin eczaneler tarafından hangi yöntemle karşılanacağına dair Kurum tarafından herhangi bir duyuru henüz yapılmamış olup; bu konuda bir duyuru ve sistem düzenlemesi yapılması beklenmektedir.

4.2.6.A.1 maddesinde yapılan değişiklik ile daha önceden bulunan ‘beslenme bozukluğu olmayan’ ifadesi kaldırılmıştır. Özellikle beslenme solüsyonu ile birlikte büyüme hormonu kullanan hastalarda bu ifadeden dolayı büyüme hormonu ilaçlarında kesinti işlemleri uygulanmaktaydı. Değişiklik ile bu kesintilerin önüne geçilecektir.

4.2.24.A ve 4.2.24.B maddelerine yapılan ekleme ile daha önce "nebül" formundaki solunum ilaçlarında herhangi bir kısıtlama bulunmazken değişiklik ile birçok kısıtlama getirilmiştir. Raporsuz olarak reçete edildiğinde artık yalnızca 1 kutu ödenmekte olup gerekli düzenleme Medula sisteminde yapılmıştır. Aynı grupta yer alan etkin maddeleri içeren iki ayrı nebül formundaki ilaç; kombine olarak kullanılamamakta olup gerekli düzenleme Medula sisteminde yapılmıştır. Nebül formundaki ilaçlar artık yalnızca Sağlık Bakanlığı'nca onaylı endikasyonlarında ödenmektedir. Bu konuda Medula'daki ilgili düzenleme yalnızca e-reçeteler özelinde kurgulandığı için; kağıt reçetelerin karşılanmasında reçetede yer alan teşhislere dikkat edilmelidir.

4.2.35.A maddesinde yapılan değişiklik ile Gabapentin ve Pregabalin etken maddeli ilaçların Nöropatik ağrıda kullanımında düzenlenen sağlık kurulu raporlarının geçerlilik süresi 3 ay ile kısıtlı iken bu süre 6 aya çıkarılmış olup raporların ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında düzenlenmesi koşulu eklenmiştir. "Devlet", "özel" yada "vakıf" farketmeksizin, hangi sağlık hizmet sunucusunun hangi basamakta yer aldığı bilgisi, Medula'daki reçete giriş ekranında bulunan tesis kodu sorgulama bölümünde tanımlı bulunmaktadır.

EK-4/E.22 Rifaksimin maddesinde yapılan değişiklik ile 200 mg tablet için; akut gastrointestinal enfeksiyon, hiperamonemi tedavisinde ko-adjuvant olarak, diyare baskın irritabl bağırsak sendromu tedavisinde, 550 mg tablet için; 18 yaş ve üzerindeki hastalarda aşikar (overt) hepatik ensefalopati epizodlarının tekrarının azaltılmasında ödeneceği belirtilmiştir. Değişiklik öncesinde ilacın SUT’ta belirtilen endikasyonları ile prospektüs bilgisinde yer alan Sağlık Bakanlığı endikasyonları birbiri ile uyuşmadığı gerekçesi ile kesintiler yaşanmaktaydı. Değişiklik ile bu uyuşmazlık giderilmiş olup belirtilen teşhislerde ödenmektedir.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Kamu Kurumları Komisyonu

Kaynak için tıklayınız

Bu haberleri de okumak isteyebilirsiniz :
Manşetten

Bu sayfadaki yazıların tüm hakları ilackonusu.com.tr'ye aittir.

"www.ilackonusu.com.tr" biçiminde açık kaynak gösterilmek kaydıyla (link verilerek) içerik kullanılabilir.

Açık kaynak göstermeden (link vermeden) yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.