Semptomatik Alzheimer hastalığının teşhis kılavuzu güncellendi
Alzheimer Derneği, semptomatik Alzheimer hastalarının teşhisinde hekimlere yardımcı olmak üzere güncellenmiş tanı kriterlerinin açıklandığı teşhis kılavuzunu yayınladı
9 Temmuz 2024 - 22:57

Alzheimer Derneği, Alzheimer hastalığının teşhisine yönelik yaklaşımda önemli bir değişime işaret eden, gelişmiş biyobelirteç testlerini içeren güncellenmiş teşhis kılavuzlarını açıkladı. 

Nature Medicine dergisinde yayımlanan kılavuz, semptomatik hastalarda tanı doğruluğunu artırmak için plazma biyobelirteçlerinin kullanımını vurguluyor.

Geleneksel olarak Alzheimer teşhisi, fiziksel testlerden ziyade semptomların gözlemlenmesine dayanıyordu. Bununla birlikte, biyobelirteç araştırmalarındaki son gelişmeler, hastalığı daha kesin bir şekilde tespit edebilen protein bazlı göstergeler tanımladı.

3 ana biyobelirteç

Uluslararası araştırmacılardan oluşan ekip, son yayınlarında üç ana tanısal biyobelirteç kategorisinin ana hatlarını çiziyor: 

1. Alzheimer patolojisine özgü çekirdek belirteçler,

2. İnflamasyon ve nörodejenerasyonla ilgili çekirdek olmayan belirteçler 

3. Alzheimer dışı durumlarda yaygın olan eş patolojileri gösteren belirteçler

Ekip çekirdek belirteçleri iki gruba ayırıyor:

* Beyin omurilik sıvısındaki belirli proteinler, amiloid birikimi ve plazmadaki fosforile tau gibi hastalığın ilerlemesinin erken dönemlerinde ortaya çıkan Çekirdek 1 belirteçleri

* tau PET taramaları ve vücut sıvılarındaki tau parçaları gibi daha sonraki aşamalarda ortaya çıkan ve semptomlarla yakından ilişkili olan Çekirdek 2 belirteçleri.

Semptomları olan hastaları teşhis etmek için hazırlandı

Kılavuz, Alzheimer semptomları gösteren hastaların teşhisinde hekimlere yardımcı olmak üzere tasarlandı. Asemptomatik bireyler için veya hastalığın ilerlemesini yavaşlatmayı amaçlayan erken müdahale tedavilerine rehberlik etmeyi amaçlamadı.

Güncellenmiş kılavuzların tanısal doğruluğu artırması ve potansiyel olarak klinik ortamlarda Alzheimer hastalığının daha erken ve daha kesin bir şekilde tanımlanmasına yol açması bekleniyor.

Kaynak için tıklayınız

Bu haberleri de okumak isteyebilirsiniz :
Manşetten

Bu sayfadaki yazıların tüm hakları ilackonusu.com.tr'ye aittir.

"www.ilackonusu.com.tr" biçiminde açık kaynak gösterilmek kaydıyla (link verilerek) içerik kullanılabilir.

Açık kaynak göstermeden (link vermeden) yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.