Er ve erbaş reçetelerinde oluşan fiyat fark ücretleri hakkında düzenleme yapıldı
Er ve erbaşların sağlık hizmetleri için oluşan fiyat fark ücretlerinin hangi kurumlarca karşılanacağına dair düzenleme Resmi Gazete’de yayınlandı
28 Haziran 2024 - 18:15

Türk Eczacıları Birliği (TEB), Er ve erbaş reçeteleri için oluşan fiyat farkları hakkında düzenlemenin 28.06.2024 tarih ve 32586 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandığını duyurdu.

Yapılan düzenlemeye göre, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) karşılanan tutarın üzerindeki fiyat farkları, erbaş ve erlerin genel sağlık sigortalısı sayıldıkları süre içerisinde yönetmelikte belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden karşılanacağı belirlenmiştir.

TEB’in duyurusu şöyle;

Er Erbaş Reçeteleri için Oluşan Fiyat Farkları Hakkında Düzenleme Resmi Gazetede Yayımlandı

 Birliğimiz ile Milli Savunma Bakanlığı arasında 22.07.2016 tarihinde imzalanan "Sağlık Giderleri Milli Savunma Bakanlığı Tarafından Karşılanan Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" ile, er ve erbaşlara ait ilaç ve tıbbi malzemelerin sözleşmeli eczanelerce karşılanmasına yönelik iş ve işlemler düzenlenmişti.

31.07.2016 tarih 29787 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 669 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 106. maddesinin 7. fıkrasıyla yapılan; "(7) Er ve erbaşların sağlık hizmeti giderleri Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanır. Bu giderler için Sosyal Güvenlik Kurumuna gerekli ödeme Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden yapılır" düzenlemesi ile, kararnamenin yürürlük tarihi olan 31.07.2016 itibariyle er ve erbaşların sağlık hizmet giderlerinin Kurumca karşılanacağı belirlendi. Yapılan düzenleme gereği, eczanelerce karşılanan er ve erbaşlara ait reçeteler Kuruma faturalandırılmak üzere, Medula Provizyon Sistemi'ne girilmektedir.

Eczanelerce karşılanan ve sisteme giriş işlemleri yapılan reçetelerde bulunan ilaçlar için oluşan fiyat farklarının, Sosyal Güvenlik Kurumuna kesilen faturalara yansıtılması ve ilgili Kurumlarınca karşılanması konusu, Birliğimiz tarafından titizlikle takip edilmekteydi.

28.06.2024 tarih ve 32586 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun’da bu konuda gerçekleştirilen düzenleme yayımlanmıştır. Düzenleme kapsamında, 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında ilave ücret olarak değerlendirilmeyen eşdeğer ilaç fark ücreti ve optik fark ücreti, tıbbi cihaz/malzeme için Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan tutarın üzerindeki fiyat farkları, Sosyal Güvenlik Kurumunca belli adet ve sürelerde karşılanan sağlık hizmetleri için oluşan fark ücretlerinin, erbaş ve erlerin genel sağlık sigortalısı sayıldıkları süre içerisinde yönetmelikte belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçesinden karşılanacağı belirlenmiştir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

Kaynak için tıklayınız

Resmi Gazete için tıklayınız

Bu haberleri de okumak isteyebilirsiniz :
Manşetten

Bu sayfadaki yazıların tüm hakları ilackonusu.com.tr'ye aittir.

"www.ilackonusu.com.tr" biçiminde açık kaynak gösterilmek kaydıyla (link verilerek) içerik kullanılabilir.

Açık kaynak göstermeden (link vermeden) yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.