2024 için ikinci eczacı ve yardımcı eczacı çalıştırma kriterleri güncellendi
TİTCK, Türk Eczacıları Birliğinin görüşlerini de alarak, 2024 yılında yardımcı ve ikinci eczacı çalıştırma zorunluluğunun çerçevesini belirleyen kriterleri güncelledi.
8 Haziran 2024 - 14:57

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanlığı tarafından, 2024 yılında ikinci eczacı ve yardımcı eczacı çalıştırması zorunlu eczaneler için belirlenen kriterler, Türk Eczacıları Birliğinin de (TEB) görüşü alınarak güncellendi.

TEB’in duyurusu şöyle;

2024 Yılı İkinci Eczacı ve Yardımcı Eczacı Çalıştırma Kriterleri Hakkında

12 Nisan 2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik'in "İkinci eczacı ve yardımcı eczacı çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar" başlıklı 16. maddesinin birinci fıkrasında yer alan;

"MADDE 16 – (1) (Değişik: RG-28/3/2016-29667) Serbest eczanelerde, yıllık seksen bin reçete sayısının veya yıllık üç milyon Türk Lirası tutarında cironun aşılması halinde ikinci eczacı çalıştırılması zorunludur. Bu reçete sayısı veya ciroya eklenen yıllık her seksen bin reçete veya yıllık her üç milyon Türk Lirası ciro için ilave bir ikinci eczacı çalıştırılması gerekir. Reçete sayısı veya ciro verileri doğrultusunda çalıştırılması zorunlu ikinci eczacı sayısı en fazla üçtür. Reçete sayısı için bir önceki yıla ait Kurum verileri; ciro için Kuruma bildirilen KDV hariç hasılat esas alınır. Reçete sayısı ve ciro bilgilerinin her ikisinin de ikinci eczacı çalıştırılması için uygun olması halinde, daha fazla sayıda ikinci eczacı çalıştırılmasına imkân sağlayan veri esas alınır. Reçete sayısı ve ciro verilerindeki yıllık değişim oranı doğrultusunda bu değerler Kurum tarafından Türk Eczacıları Birliğinin de görüşü alınarak güncellenir ve ilân edilir. Serbest eczanelere ait ciro bilgileri eczane mesul müdürü eczacı tarafından İlaç Takip Sistemi üzerinden her yıl Nisan ayında beyan edilir. Ciro bilgilerini beyan etmeyen eczacıların İlaç Takip Sistemine erişimi, cironun beyan edildiği tarihe kadar geçici olarak engellenir." düzenlemesine istinaden, Birliğimizin görüşü de alınarak TİTCK Başkanlığı tarafından; 2024 yılında ikinci eczacı ve yardımcı eczacı çalıştırması zorunlu eczaneler için kriterler;

2023 yılı hasılat tutarı (KDV hariç) esas alınarak,

2024 yılında ikinci eczacı çalıştırması zorunlu eczaneler için; KDV hariç yıllık hasılat tutarı 29.883.877,00 TL, reçete sayısı 80.000 olarak,

2024 yılında yardımcı eczacı çalıştırması zorunlu eczaneler için ise; KDV hariç yıllık hasılat tutarı 14.170.474,00 TL olarak belirlenmiştir.

Ayrıca; Hazine ve Maliye Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, halen mücbir sebep hali devam eden; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükellefler için mücbir sebep halinin, son kez uzatılarak 31.08.2024 Cumartesi günü sona ermesinin uygun bulunduğu duyurulmuştu. Bu il ve ilçelerdeki eczaneler için; İTS’ye hasılat beyan etmeleri gereken son tarihin, yayımlanan ilgili duyuruya istinaden 31 Ağustos 2024 olarak belirlenmesinden dolayı, 31 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak değerlendirmeye kadar ciro limitine istinaden ikinci eczacı veya yardımcı eczacı çalıştırılmasının zorunlu tutulmaması ve anılan il ve ilçelerde reçete sayısına göre ikinci eczacı çalıştırılmasına ilişkin işlemlerin tesis edileceği bildirilmiştir.

Meslektaşlarımızın bilgisine sunarız. / TEB

Kaynak için tıklayınız

Bu haberleri de okumak isteyebilirsiniz :
Manşetten

Bu sayfadaki yazıların tüm hakları ilackonusu.com.tr'ye aittir.

"www.ilackonusu.com.tr" biçiminde açık kaynak gösterilmek kaydıyla (link verilerek) içerik kullanılabilir.

Açık kaynak göstermeden (link vermeden) yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.